Tin tức

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Đăng ngày 22/05/2018 Lượt xem: 2,387

Ngày 15/5/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 535/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2025, tầm nhìn 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1448/QĐ-TTg ngày 16/9/2009 đến nay đã thực hiện được gần 9 năm. Theo quy định tại Điều 46 Luật Quy hoạch đô thị đã đến thời hạn định kỳ phải xem xét, rà soát, đánh giá quá trình thực hiện đồ án quy hoạch này để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội thành phố trong thời gian tới. Theo Điều 47 Luật Quy hoạch đô thị, hiện nay, Hải Phòng hội tụ đủ những điều kiện phù hợp để được nghiên cứu điều chỉnh Quy hoạch chung.

Bên cạnh đó, kết luận 72-KL/TW ngày 10/10/2013 của Bộ Chính trị đã nhấn mạnh Hải Phòng cần tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 32-NQ/TW ngày 5/8/2003 của Bộ Chính trị; vận dụng sáng tạo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và các Nghị quyết của Trung ương, đồng thời xác định rõ hơn mô hình phát triển cho thành phố ở giai đoạn tiếp theo với những điểm mới quan trọng. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020) đã đưa ra các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng, phát triển, quản lý đô thị thành phố Hải Phòng phù hợp.


Bản đồ Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
tại Quyết định số 04/2001/QĐ-TTg ngày 10/01/2001

Chính với những lý do trên, ngày 15/5/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 535/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Một số nội dung chính của Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung:

- Tính chất: Là đô thị loại I trực thuộc Trung ương, một trung tâm lớn về kinh tế, giáo dục, y tế và khoa học công nghệ của Vùng duyên hải Bắc Bộ; là thành phố cảng xanh, văn minh, hiện đại; đầu mối giao thông, giao lưu trong nước và quốc tế; có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh.

- Dự báo sơ bộ đến năm 2035:

+ Về dân số: Khoảng 3,5 - 4,5 triệu người, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 70%.

+ Về đất đai: Quy mô đất xây dựng đô thị khoảng 56.700 ha, chỉ tiêu 180 m2/người (trong đó: Đất dân dụng khoảng từ 18.9000 ha - 11.500 ha, chỉ tiêu từ 60 - 80 m2/người).


Bản đồ Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
tại Quyết định số 1448//QĐ-TTg ngày 16/9/2009

Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng cũng đã đưa ra những yêu cầu trọng tâm nghiên cứu, nội dung, thành phần hồ sơ của đồ án điều chỉnh quy hoạch.

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng sẽ là cơ quan tổ chức lập và trình Bộ Xây dựng thẩm định trước khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch điều chỉnh trong thời gian không quá 15 tháng kể từ ngày Nhiệm vụ quy hoạch được duyệt./.

(Tổng hợp: Minh Đức)

Tin tức khác

Chào mừng đến với Website của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng. Menu Đặt lịch tại đây
0225.3822.258