Số liệu thống kê

Số thuê bao điện thoại và Internet trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Đăng ngày 30/12/2016 Lượt xem: 1,974

Số thuê bao điện thoại và internet trên địa bàn(*)

 Number of telephone and internet subcribers in the province(*)

 

 

Số thuê bao điện thoại

Number of telephone subcribers

Số thuê bao internet(**)

Number of internet subcribers(**)

Tổng số

Total

Trong đó: Di động

Of which: Mobi-phone

Nghìn thuê bao – Thous. subcribers

2010

4.550,0

4.041,1

125,5

2012

4,960,0

4.527,5

171,3

2013

2.400,0

2.171,3

181,3

2014

2.130,7

1.927,2

171,7

Sơ bộ - Prel. 2015

2.561,5

2.384,5

192,2

 

Chỉ số phát triển (Năm trước = 100) - %

 Index (Privious year = 100) - %

2010

126,39

129,31

115,67

2012

105,53

105,78

117,09

2013

48,39

47,96

105,84

2014

88,78

88,76

94,72

Sơ bộ - Prel. 2015

120,22

124,25

11,94

(*) Theo số liệu của Sở thông tin và Truyền thông.

(**) Bao gồm thuê bao internet băng rộng (XDSL), truy cập internet qua hệ thống cáp quang (FTTH), truy cập internet bằng kênh thuê riêng (leased-line).

Tin tức khác

Chào mừng đến với Website của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng. Menu Đặt lịch tại đây
0225.3822.258