Kinh tế - Xã hội

Tổng hợp một số chỉ tiêu kinh tế chính tháng 5 năm 2018 của thành phố Hải Phòng

Đăng ngày 02/07/2018 Lượt xem: 1,138

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 5/2018 tăng 24,5% so với tháng 5/2017, 5 tháng tăng 23,78% so với cùng kỳ.

2. Hoạt động thương mại, dịch vụ

Hoạt động thương mại, dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5 ước tăng 19,01%; 5 tháng ước tăng 14,8% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu của thành phố tháng 5 ước tăng 27,79%; 5 tháng ước tăng 25,43% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu tháng 5 ước tăng 14,34%; 5 tháng ước tăng 19,25% so với cùng kỳ.

3. Sản lượng hàng hóa qua cảng

Sản lượng hàng hóa qua cảng trên địa bàn thành phố tháng 5 ước đạt 8,9 triệu tấn tăng 18,65%, 5 tháng ước đạt 41,9 triệu tấn tăng 17,17% so với cùng kỳ. Vận tải hàng hóa trên địa bàn 5 tháng ước tăng 14,39% về tấn và tăng 14,83% về tấn.km so với cùng kỳ. Vận tải hành khách 5 tháng ước tăng 14,45% về người và tăng 15,39% về người.km so với cùng kỳ. Vận tải hàng không: Tổng số hành khách đi, đến Cảng hàng không quốc tế Cát Bi tháng 5 ước đạt 192 nghìn lượt, tăng 16,79%, 5 tháng ước đạt 935,7 nghìn lượt, tăng 8,02% so với cùng kỳ.

Tình hình kinh tế - xã hội của thành phố trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2018 tiếp tục chuyển biến mạnh mẽ và đạt kết quả toàn diện trên nhiều lĩnh vực

4. Lượng khách du lịch

Tổng lượng khách du lịch đến Hải Phòng tháng 5 ước đạt 654 nghìn lượt, tăng 19,13%, trong đó, khách quốc tế ước đạt 68 nghìn lượt, tăng 16,63%; 5 tháng ước đạt 2,8 triệu lượt, tăng 15,1%.

5. Thu, chi ngân sách

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 5 ước đạt 5.364,7 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 1.709,8 tỷ đồng; 5 tháng ước đạt 27.243,3 tỷ đồng, giảm 1,9% so với cùng kỳ, trong đó: thu hải quan đạt 16.033,5 tỷ đồng, giảm 15,6%, thu ngân sách địa phương đạt 11.209,8 tỷ đồng, tăng 27,7%, riêng thu nội địa đạt 9.450 tỷ đồng, tăng 24,7%. Chi ngân sách địa phương tháng 5 ước đạt 2.580,5 tỷ đồng; 5 tháng ước đạt 6.982,5 tỷ đồng, giảm 25,3% so với cùng kỳ, trong đó, chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt 3.340,6 tỷ đồng, giảm 16,4%, chi thường xuyên đạt 3.315,7 tỷ đồng, giảm 8,4%.

6. Tín dụng

Tổng nguồn vốn huy động đến cuối tháng 5 ước đạt 175,9 nghìn tỷ đồng, tăng 20,06% so với cùng kỳ; tổng dư nợ cho vay ước đạt 105,2 nghìn tỷ đồng, tăng 19,06% so với cùng kỳ.

7. Thu hút đầu tư

Kết quả thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Tính đến ngày 23/5/2018, thu hút vốn đầu tư theo hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 1.031,7 triệu USD, trong đó có 29 dự án được cấp mới và 20 dự án điều chỉnh tăng vốn; thực hiện 14 lượt đăng ký đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp với tổng vốn đầu tư đạt 19,25 triệu USD; tổng số vốn thu hút đạt 1.051 triệu USD, tăng 235,7% so với cùng kỳ.

* Đánh giá chung:

Tình hình kinh tế - xã hội của thành phố trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2018 tiếp tục chuyển biến mạnh mẽ và đạt kết quả toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Một số công trình lớn đã được khởi công như Khách sạn 5 sao Pullman Hải Phòng, Trung tâm Thương mại Aeon Mall, Cầu vượt đường Hồ Sen - Cầu Rào 2, Chỉnh trang sông Tam Bạc ...; khánh thành các công trình: 02 bến khởi động Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, Cầu Vũ Yên 1, Đền liệt sĩ quận Lê Chân...

Nhiều chỉ tiêu chủ yếu duy trì mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ như chỉ số sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, sản lượng hàng qua cảng, thu nội địa, thu hút khách du lịch. Thành phố tiếp tục tập trung đôn đốc triển khai các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm, quan trọng của thành phố; các dự án được triển khai đúng tiến độ như: Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Bắc sông Cấm; Nhà máy ô tô Vinfast; các dự án du lịch tại huyện Cát Hải…; tiếp tục tổ chức đối thoại, hỗ trợ giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội thành phố vẫn còn một số khó khăn, thách thức bao gồm công tác giải phóng mặt bằng phục vụ một số dự án trọng điểm của thành phố chưa đáp ứng được yêu cầu; chưa chủ động xây dựng phương án ứng phó với tình trạng ách tắc giao thông trên đường ra đảo Cát Bà.

Phụ lục
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu tháng 5 và 5 tháng năm 2018

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Kế hoạch
năm 2018

ƯTH tháng 5/2018

ƯTH 5 tháng/ 2018

ƯTH 5 tháng 2018 so với cùng kỳ (%)

ƯTH 5 tháng so với KH 2018 (%)

1

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

122,00

124,50

123,78

123,78

-

2

Tổng thu ngân sách trên địa bàn:

Tỷ đồng

71.020,3

5.364,7

27.243,3

98,10

38,36

- Thu Hải quan

Tỷ đồng

42.560,0

3.500,0

16.033,5

84,40

37,67

- Thu ngân sách địa phương:

Tỷ đồng

28.460,3

1.864,7

11.209,8

127,70

39,39

+ Trong đó, Thu nội địa

Tỷ đồng

24.725,0

1.709,8

9.450,0

124,70

38,22

3

Sản lượng hàng hóa qua Cảng

Triệu tấn

107,0

8,9

41,9

117,17

39,16

4

Kim ngạch xuất khẩu

Triệu USD

7.693,7

705,6

3.213,9

125,43

41,77

5

Số lượt khách du lịch đến Hải Phòng

1.000 lượt

7.500,0

654

2.800

115,10

37,33

6

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Triệu USD

1.200

21,4

1.051

335,72

87,58

Tổng hợp: Thu Hiền

Tin tức khác

Chào mừng đến với Website của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng. Menu Đặt lịch tại đây
0225.3822.258