Kinh tế - Xã hội

Tổng hợp một số chỉ tiêu kinh tế chính tháng 3 và quý 1 năm 2018 của thành phố Hải Phòng

Đăng ngày 12/04/2018 Lượt xem: 1,831


Tình hình kinh tế - xã hội của thành phố trong quý I năm 2018 đạt kết quả
nổi bật, khá toàn diện, cụ thể trên các lĩnh vực

1. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý I ước đạt 33.414,2 tỷ đồng, tăng 15,01%, trong đó: nhóm nông, lâm, thủy sản ước tăng 3,31%; nhóm công nghiệp - xây dựng ước tăng 22,1%; nhóm dịch vụ ước tăng 11,27% so với cùng kỳ.

2. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 3/2018 tăng 22,62% so với tháng 3/2017, tính chung quý I tăng 22,57% so với cùng kỳ. Một số ngành có tốc độ tăng cao như: Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao (+174,5%), sản xuất thiết bị truyền thông (+135,68%), may trang phục (+86,18%); các ngành giảm so với cùng kỳ, như đóng tàu (-51,1%), sản xuất thức ăn gia súc (-49,9%).

3. Hoạt động thương mại, dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 3 ước tăng 16,53%; quý I ước tăng 14,75% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu tháng 3 ước đạt 650,5 triệu USD, tăng 22,05%; quý I ước đạt 1.808,1 triệu USD, tăng 24,29% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu tháng 3 ước đạt 617,8 triệu USD, tăng 18,2%; quý I ước đạt 1.800,6 triệu USD, tăng 23,88% so với cùng kỳ.

4. Sản lượng hàng hóa qua cảng

Sản lượng hàng hóa qua cảng trên địa bàn thành phố tháng 3 ước đạt 8,2 triệu tấn, tăng 10,88% so với cùng kỳ; quý I ước đạt 24,3 triệu tấn, tăng 16,01% so với cùng kỳ. Vận tải hàng hóa trên địa bàn quý I ước tăng 14,98% về tấn và tăng 15,55% về tấn.km so với cùng kỳ. Vận tải hành khách quý I ước tăng 14,26% về người và tăng 11,84% về người.km so với cùng kỳ.

5. Lượng khách du lịch

Tổng lượt khách du lịch đến Hải Phòng tháng 3 ước đạt 534 nghìn lượt khách, tăng 12,84%; quý I ước đạt 1,6 triệu lượt khách, tăng 12,76%. Tổng số hành khách đi, đến Cảng hàng không quốc tế Cát Bi trong quý I ước đạt 521,4 nghìn lượt.

6. Thu, chi ngân sách

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 3 ước đạt 6.014,9 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 2.300 tỷ đồng; quý I ước đạt 15.037,9 tỷ đồng, giảm 7,47% so với cùng kỳ và bằng 21,17% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao, trong đó: thu nội địa 5.414 tỷ đồng, tăng 11,74%, thu hải quan 9.103,5 tỷ đồng, giảm 18,6%. Chi ngân sách địa phương tháng 3 ước đạt 1.165,3 tỷ đồng, 3 tháng ước đạt 2.516,5 tỷ đồng, giảm 58,04% so với cùng kỳ.

7. Tín dụng

Tổng nguồn vốn huy động đến 31/3/2018 ước đạt 170,4 nghìn tỷ đồng, tăng 16,73% so với cùng kỳ; tổng dư nợ cho vay ước đạt 104,3 nghìn tỷ đồng, tăng 19,18% so với cùng kỳ.

8. Đầu tư phát triển

Đầu tư phát triển: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội quý I/2018 ước đạt 11.003,8 tỷ đồng, tăng 31,26% so với cùng kỳ. Đầu tư nước ngoài: Tính đến ngày 26/3/2018, thành phố thu hút được 916,09 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng 332,78% so với cùng kỳ, trong đó cấp mới 21 dự án, điều chỉnh tăng vốn 12 dự án. Thực hiện thủ tục góp vốn, mua cổ phần cho 11 lượt nhà đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký 13,87 triệu USD. Tổng vốn đầu tư nước ngoài thu hút đạt 932,96 triệu USD, tăng 327,26% so với cùng kỳ, bằng 77,75% kế hoạch cả năm. Số dự án FDI còn hiệu lực trên địa bàn thành phố là 532 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt 15,44 tỷ USD.

Đăng kí kinh doanh: Cấp đăng ký thành lập mới 713 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 3.916,5 tỷ đồng, tăng 4,85% về số doanh nghiệp và tăng 24,09% về lượng vốn đăng ký. Thực hiện thủ tục giải thể cho 31 doanh nghiệp và 106 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

* Đánh giá chung:

Tình hình kinh tế - xã hội của thành phố trong quý I năm 2018 đạt kết quả nổi bật, khá toàn diện, cụ thể trên các lĩnh vực. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu giữ mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ như: Tổng sản phẩm trên địa bàn, sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, sản lượng hàng qua cảng, thu nội địa, khách du lịch.

Triển khai quyết liệt các giải pháp để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thành phố đồng bộ, hiện đại. Các dự án quan trọng của thành phố, đặc biệt là các dự án trọng điểm được triển khai đúng tiến độ như: Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Bắc sông Cấm; cầu Vũ Yên; Nhà máy ô tô Vinfast; các dự án du lịch tại huyện Cát Hải…  Thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng cao so với cùng kỳ. Tiếp tục tổ chức đối thoại, hỗ trợ giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội thành phố vẫn tồn tại một số khó khăn, thách thức như: Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ một số dự án trọng điểm của thành phố chưa đáp ứng được yêu cầu. Công tác chuẩn bị triển khai, khởi công một số dự án trọng điểm trong kế hoạch năm 2018 còn chậm.

Phụ lục
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội tổng hợp quý 1/2018

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Kế hoạch năm 2018

ƯTH Quý I/2018

ƯTH Quý I/2018 so với cùng kỳ (%)

ƯTH Quý I/2018 so với KH 2018

(cận dưới)

1

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP (giá so sánh 2010)

%

15,00

15,01

-

-

Trong đó:

 

 

 

 

 

- Nông, lâm nghiệp, thủy sản

%

2,75

3,31

-

-

- Công nghiệp và xây dựng

%

20,50

22,10

-

-

- Dịch vụ

%

12,10

11,27

-

-

2

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

122,0

122,57

-

 

3

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản (giá ss 2010)

Tỷ đồng

14.762,0

3.178,9

103,34

21,53

- GTSX nông nghiệp

Tỷ đồng

10.398,0

2.120,4

101,42

20,39

- GTSX thủy sản

Tỷ đồng

4.321,5

1.045,9

107,48

24,20

- GTSX lâm nghiệp

Tỷ đồng

42,5

12,5

102,77

29,41

4

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội

Tỷ đồng

82.100,0

11.003,8

131,26

13,40

5

Thu nội địa

Tỷ đồng

24.725

5.414

111,74

21,90

6

Sản lượng hàng hóa qua Cảng

Triệu tấn

107,0

24,3

116,01

22,71

7

Kim ngạch xuất khẩu

Triệu USD

7.693,7 -7.756,8

1.808,1

124,29

23,31

8

Số lượt khách du lịch đến Hải Phòng

Triệu lượt

7,5

1,6

112,76

21,33

9

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Triệu USD

1.200

929,91

425,86

77,49

10

Số lao động được giải quyết việc làm

Lượt người

54.500

13.600

98,55

24,95

 

Tin tức khác

Chào mừng đến với Website của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng. Menu Đặt lịch tại đây
0225.3822.258