Kinh tế - Xã hội

Tổng hợp một số chỉ tiêu kinh tế chính tháng 11 và 11 tháng năm 2017 của thành phố Hải Phòng

Đăng ngày 08/12/2017 Lượt xem: 1,962

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 11/2017 tăng 21,13% so với tháng 11/2016, 11 tháng tăng 20,04% so với cùng kỳ. Có 29 ngành kinh tế cấp 4 tăng trưởng so với cùng kỳ, trong đó một số ngành có tốc độ tăng cao như: may trang phục (+166,1%), sản xuất đồ điện dân dụng (+96,05%), sản xuất phân bón (+93,42%); 17 ngành giảm so với cùng kỳ, trong đó sản xuất mô tơ máy phát điện (-27,84%), thức ăn gia súc (-22,7%).


Tình hình kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục phát triển với những chuyển biến rõ nét

2. Hoạt động thương mại, dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11 ước tăng 14,86%; 11 tháng ước tăng 14,56% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn thành phố tháng 11 ước tăng 23,94%; 11 tháng ước tăng 22,78% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu tháng 11 ước tăng 26,55%; 11 tháng ước tăng 24,72% so với cùng kỳ

3. Sản lượng hàng hóa qua cảng

Sản lượng hàng hóa qua cảng trên địa bàn thành phố tháng 11 ước đạt 8,8 triệu tấn, tăng 19,77%; 11 tháng ước đạt 83,35 triệu tấn, tăng 15,72% so với cùng kỳ. Vận tải hàng hóa trên địa bàn 11 tháng ước tăng 14,73% về tấn và tăng 13,85% về tấn.km so với cùng kỳ. Vận tải hành khách 11 tháng ước tăng 10,76% về người và tăng 14,79% về người.km so với cùng kỳ. Vận tải hàng không: Tổng số hành khách đi, đến Cảng hàng không quốc tế Cát Bi tháng 11 ước đạt 156 nghìn lượt, tăng 4,71%, 11 tháng ước đạt 1,73 triệu lượt, tăng 16,62% so với cùng kỳ.

4. Lượng khách du lịch

Tổng lượng khách du lịch đến Hải Phòng tháng 11 ước đạt 558,5 nghìn lượt, tăng 15,3%, trong đó khách quốc tế đạt 69,2 nghìn lượt, tăng 7,24%; 11 tháng ước đạt 6,2 triệu lượt, tăng 14,56%.  

5. Thu, chi ngân sách

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 11 ước đạt 5.786,03 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 2.030 tỷ đồng; 11 tháng ước đạt 62.478,3 tỷ đồng, tăng 18,9% so với cùng kỳ, trong đó: thu hải quan đạt 40.828,7 tỷ đồng, tăng 14,4%, thu ngân sách địa phương đạt 21.649,6 tỷ đồng, tăng 28,4%; riêng thu nội địa đạt 19.129,9 tỷ đồng, tăng 27%.

Chi ngân sách địa phương tháng 11 ước đạt 1.010,2 tỷ đồng, 11 tháng ước đạt 16.701,8 tỷ đồng, tăng 38,6% so với cùng kỳ, trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt 5.513 tỷ đồng, tăng 57,3%, chi thường xuyên đạt 7.805,9 tỷ đồng, tăng 9,3%.

6. Tín dụng

Tổng nguồn vốn huy động đến cuối tháng 11 ước đạt 163,4 nghìn tỷ đồng, tăng 17,83% so với cùng kỳ; tổng dư nợ cho vay ước đạt 97,8 nghìn tỷ đồng, tăng 17,77% so với cùng kỳ.

7. Đầu tư phát triển

Đầu tư phát triển: Vốn đầu tư thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý tháng 11 ước 1.148,7 tỷ đồng tăng 100,45%; 11 tháng ước 6.502,3 tỷ đồng, tăng 66,9% so với cùng kỳ.

Kết quả thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài: Tính đến ngày 30/11/2017 trên địa bàn thành phố có 56 dự án được cấp mới, 38 dự án điều chỉnh tăng vốn, tổng số vốn thu hút đạt 874,72 triệu USD.

Đăng kí kinh doanh: 11 tháng ước cấp đăng ký thành lập mới 2.763 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 16.451,4 tỷ đồng. Làm thủ tục giải thể cho 84 doanh nghiệp và 282 chi nhánh, văn phòng đại diện.  

Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu tháng 11 và 11 tháng năm 2017

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Kế hoạch
năm 2017

ƯTH tháng 11/2017

ƯTH 11 tháng/ 2017

ƯTH 11 tháng 2017 so với cùng kỳ (%)

ƯTH 11 tháng so với KH 2017 (%)

1

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

117,50 - 118,50

-

-

120,04

-

2

Tổng thu ngân sách trên địa bàn:

Tỷ đồng

77.700,3

5.786,03

62.478,29

118,9

80,4

- Thu Hải quan

Tỷ đồng

51.600,0

3.400,00

40.828,72

114,4

79,1

- Thu ngân sách địa phương:

Tỷ đồng

26.100,3

2.386,03

21.649,57

128,4

82,9

+ Trong đó, Thu nội địa

Tỷ đồng

21.500,3

2.030,00

19.129,86

127,0

89,0

3

Sản lượng hàng hóa qua Cảng

Triệu tấn

92,0

8,8

83,4

115,72

90,65

4

Kim ngạch xuất khẩu

Triệu USD

6.193,6

564,9

5.964,0

122,78

96,29

5

Số lượt khách du lịch đến Hải Phòng

1.000 lượt

6.700,0

558,5

6.228,0

114,56

92,96

(Nguồn: Tổng hợp)

Tin tức khác

Chào mừng đến với Website của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng. Menu Đặt lịch tại đây
0225.3822.258