Kinh tế - Xã hội

Tổng hợp một số chỉ tiêu kinh tế chính tháng 10 và 10 tháng năm 2017 của thành phố Hải Phòng

Đăng ngày 10/11/2017 Lượt xem: 1,989


Tình hình kinh tế - xã hội của thành phố tháng 10 và 10 tháng năm 2017 tiếp tục phát triển
với những chuyển biến rõ nét

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 10/2017 tăng 19,95% so với tháng 10/2016, 10 tháng tăng 20% so với cùng kỳ. Có 34 ngành kinh tế cấp 4 tăng trưởng so với cùng kỳ, trong đó, một số ngành có tốc độ tăng cao như: may trang phục (+163,86%), sản xuất đồ điện dân dụng (+102,15%), sản xuất săm lốp cao su (+79,22%); 12 ngành giảm so với cùng kỳ, trong đó, sản xuất mô tơ máy phát điện giảm 22,93%, thức ăn gia súc, gia cầm giảm 21,04%.

2. Hoạt động thương mại, dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 ước tăng 14,11%; 10 tháng ước tăng 14,35% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn thành phố tháng 10 ước tăng 24,68%; 10 tháng ước tăng 22,74% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu tháng 10 ước tăng 25,34%; 10 tháng ước tăng 24,55% so với cùng kỳ.  

3. Sản lượng hàng hóa qua cảng

Sản lượng hàng hóa qua cảng trên địa bàn thành phố tháng 10 ước đạt 8,6 triệu tấn, tăng 17,8%, 10 tháng ước đạt 74,6 triệu tấn, tăng 15,26% so với cùng kỳ. Vận tải hàng hóa trên địa bàn 10 tháng ước tăng 15,08% về tấn và tăng 13,31% về tấn.km so với cùng kỳ. Vận tải hành khách 10 tháng ước tăng 10,22% về người và tăng 14,33% về người.km so với cùng kỳ. Vận tải hàng không: Tổng số hành khách đi, đến Cảng hàng không quốc tế Cát Bi tháng 10 ước đạt 150 nghìn lượt, tăng 0,68%, 10 tháng ước đạt 1,7 triệu lượt, tăng 15,97% so với cùng kỳ.

4. Lượng khách du lịch

Tổng lượng khách du lịch đến Hải Phòng tháng 10 ước đạt 588,3 nghìn lượt, tăng 20,44%, trong đó, khách quốc tế đạt 68,7 nghìn lượt, tăng 1,37%; 10 tháng ước đạt 5,7 triệu lượt, tăng 14,4%, trong đó, khách quốc tế đạt 654,2 nghìn lượt, tăng 11,56% so với cùng kỳ. 

5. Thu, chi ngân sách

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 10 ước đạt 5.725,9 tỷ đồng, trong đó, thu nội địa đạt 2.171,7 tỷ đồng; 10 tháng ước đạt 56.682,6 tỷ đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ, trong đó: thu hải quan đạt 37.383,4 tỷ đồng, tăng 15,3%, thu ngân sách địa phương đạt 19.299,2 tỷ đồng, tăng 24%, riêng thu nội địa đạt 17.026 tỷ đồng, tăng 20,5%.

Chi ngân sách địa phương tháng 10 ước đạt 1.205,1 tỷ đồng, 10 tháng ước đạt 15.849,9 tỷ đồng, tăng 86,9% so với cùng kỳ, trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản 5.422,8 tỷ đồng, tăng 135,9%, chi thường xuyên 7.176,8 tỷ đồng, tăng 37,3%.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước([1]): Ước thực hiện đến 25/10/2017, vốn đã giải ngân đạt 64,4% tổng số vốn được giao; trong đó, vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương đạt 61,5%, vốn ngân sách trung ương đạt 65,7%, vốn ODA đạt 88,8%.

6. Tín dụng

Tổng nguồn vốn huy động đến cuối tháng 10 ước đạt 163 nghìn tỷ đồng, tăng 19,53% so với cùng kỳ; tổng dư nợ cho vay ước đạt 96,5 nghìn tỷ đồng, tăng 18,92% so với cùng kỳ.

7. Đầu tư phát triển

Đầu tư phát triển: Vốn đầu tư thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý tháng 10 ước đạt 1.159,1 tỷ đồng, tăng 106,76%; 10 tháng ước đạt 5.374,9 tỷ đồng, tăng 61,76% so với cùng kỳ.

Kết quả thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài: Tính đến ngày 30/10/2017, trên địa bàn thành phố có 47 dự án được cấp mới, 34 dự án điều chỉnh tăng vốn, tổng số vốn thu hút đạt 758,02 triệu USD.

Đăng kí kinh doanh: 10 tháng ước cấp đăng ký thành lập mới 2.483 doanh nghiệp với số vốn đăng ký đạt 14.146,6 tỷ đồng, tăng 14,79% về số doanh nghiệp và giảm 6,56% về lượng vốn đăng ký so với cùng kỳ. Làm thủ tục giải thể cho 84 doanh nghiệp và 241 chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định.     

Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu tháng 10 và 10 tháng năm 2017

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Kế hoạch
năm 2017

ƯTH tháng 10/2017

ƯTH 10 tháng/ 2017

ƯTH 10 tháng 2017 so với cùng kỳ (%)

ƯTH 10 tháng so với KH 2017 (%)

1

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

117,50 - 118,50

-

-

120,00

-

2

Tổng thu ngân sách trên địa bàn:

Tỷ đồng

77.700,3

5.725,9

56.682,6

117,90

72,95

- Thu Hải quan

Tỷ đồng

51.600,0

3.200,0

37.383,4

115,30

72,45

- Thu ngân sách địa phương:

Tỷ đồng

26.100,3

2.525,9

19.299,2

124,00

73,94

+ Trong đó, Thu nội địa

Tỷ đồng

21.500,3

2.171,7

17.026,0

120,50

79,19

3

Sản lượng hàng hóa qua Cảng

Triệu tấn

92,0

8,6

74,6

115,26

81,09

4

Kim ngạch xuất khẩu

Triệu USD

6.193,6

566,4

5.402,5

122,74

87,23

5

Số lượt khách du lịch đến Hải Phòng

1.000 lượt

6.700,0

588,3

5.665,2

114,40

84,56

* Đánh giá chung

Tình hình kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục phát triển với những chuyển biến rõ nét. Các ngành kinh tế giữ mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ và cao hơn bình quân chung cả nước như: sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, vốn đầu tư, sản lượng hàng qua cảng, khách du lịch, thu ngân sách. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố đã kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, Chủ đề năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2018 tại 14 quận, huyện.

Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 10; dự án xây dựng công viên Tam Bạc giai đoạn 2. Khởi công Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường nối từ cầu Lạng Am đến cầu Nhân Mục, huyện Vĩnh Bảo (Quốc lộ 37). Các công trình kết cấu hạ tầng giao thông được tập trung cao, bám sát tiến độ yêu cầu như: cầu Hoàng Văn Thụ, cầu Đăng, cầu Hàn; các công trình chuẩn bị khởi công như cầu Vũ Yên, cầu Nguyễn Trãi, hạ tầng đô thị bắc sông Cấm được triển khai tốt. Công tác giải phóng mặt bằng được triển khai tích cực, quyết liệt, đảm bảo bàn giao mặt bằng kịp thời cho các nhà đầu tư theo đúng cam kết.

Các lĩnh vực an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm và thực hiện tốt, đặc biệt là dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự trị an được bảo đảm.

(Nguồn: Tổng hợp)

 

Tin tức khác

Chào mừng đến với Website của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng. Menu Đặt lịch tại đây
0225.3822.258