Kinh tế - Xã hội

Tổng hợp một số chỉ tiêu kinh tế chính tháng 02 năm 2018 của thành phố Hải Phòng

Đăng ngày 30/03/2018 Lượt xem: 1,314


Tháng 02/2018, các ngành kinh tế của thành phố giữ mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 02/2018 tăng 9,02% so với tháng 02/2017, 02 tháng đầu năm tăng 20,61% so với cùng kỳ, trong đó một số ngành có tốc độ tăng cao như: may trang phục (+110,05%), sản xuất thiết bị truyền thông (+79,6%), sản xuất điện tử dân dụng (+38,48%); các ngành giảm so với cùng kỳ, như đóng tàu (-45,13%), sản xuất thức ăn gia súc (-34,56%).

2. Hoạt động thương mại, dịch vụ

Hoạt động thương mại, dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 02 ước tăng 15,01%; 02 tháng ước tăng 14,27% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn thành phố tháng 02 ước tăng 19,99%; 02 tháng ước tăng 24,14% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu tháng 02 ước tăng 21,65%; 02 tháng ước tăng 25,59% so với cùng kỳ.

3. Sản lượng hàng hóa qua cảng

Sản lượng hàng hóa qua cảng trên địa bàn thành phố tháng 02 ước đạt 7,1 triệu tấn, tăng 19,76%, 02 tháng ước đạt 16 triệu tấn, tăng 18,34% so với cùng kỳ. Vận tải hàng hóa trên địa bàn 02 tháng ước tăng 14,54% về tấn và tăng 14,61% về tấn.km so với cùng kỳ. Vận tải hành khách 02 tháng ước tăng 15,53% về người và tăng 15,95% về người.km so với cùng kỳ. Vận tải hàng không: Tổng số hành khách đi, đến Cảng hàng không quốc tế Cát Bi tháng 02 ước đạt 215 nghìn lượt, tăng 16,76%, 02 tháng ước đạt 405 nghìn lượt, tăng 12,03% so với cùng kỳ.

4. Lượng khách du lịch

Tổng lượng khách du lịch đến Hải Phòng tháng 02 ước đạt 521,6 nghìn lượt, tăng 12,88%, trong đó khách quốc tế đạt 55,6 nghìn lượt, tăng 8,13%; 02 tháng ước đạt 1,06 triệu lượt, tăng 12,72%, trong đó khách quốc tế đạt 116,4 nghìn lượt, tăng 7,21% so với cùng kỳ.

5. Thu, chi ngân sách

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 02 ước đạt 3.659,1 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 1.220,6 tỷ đồng; 02 tháng ước đạt 9.023 tỷ đồng, giảm 14,23% so với cùng kỳ, trong đó: thu hải quan đạt 5.603,5 tỷ đồng, giảm 21,87%, thu ngân sách địa phương đạt 3.419,4 tỷ đồng, tăng 2,13%, riêng thu nội địa đạt 3.114 tỷ đồng, giảm 2,63%. Chi ngân sách địa phương tháng 02 ước đạt 792 tỷ đồng, 02 tháng ước đạt 1.345 tỷ đồng, giảm 47,43% so với cùng kỳ.

6. Tín dụng

Tổng nguồn vốn huy động đến cuối tháng 02 ước đạt 165,9 nghìn tỷ đồng, tăng 14,39% so với cùng kỳ, tổng dư nợ cho vay ước đạt 101,9 nghìn tỷ đồng, tăng 14,22% so với cùng kỳ.

7. Thu hút đầu tư

Kết quả thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Tính đến ngày 28/02/2018, thu hút vốn đầu tư theo hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 828,11 triệu USD, trong đó 11 dự án được cấp mới và 10 dự án điều chỉnh tăng vốn; thực hiện 09 lượt đăng ký đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp với tổng vốn đạt 11,23 triệu USD; tổng số vốn thu hút đạt 839,34 triệu USD, tăng 372,76% so với cùng kỳ. Đăng kí kinh doanh: 02 tháng ước cấp đăng ký thành lập mới 426 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 2.772,2 tỷ đồng. Làm thủ tục giải thể cho 22 doanh nghiệp và 77 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Tháng 02/2018, các ngành kinh tế của thành phố giữ mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ

* Đánh giá chung:

Tháng 02/2018, các ngành kinh tế của thành phố giữ mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ như: sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, sản lượng hàng qua cảng, khách du lịch. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng cao so với cùng kỳ. Tiếp tục hỗ trợ giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục bám sát tình hình, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng của thành phố. Các dự án trọng điểm được đảm bảo tiến độ đề ra.

Tuy nhiên, một số nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân thành phố giao chưa được các Sở, ngành, địa phương quan tâm thực hiện, còn chậm. Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ một số dự án hạ tầng kỹ thuật của thành phố chưa đáp ứng được yêu cầu.

Phụ lục
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu tháng 02 và 02 tháng năm 2018

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Kế hoạch
năm 2018

ƯTH tháng 02/2018

ƯTH 02 tháng/ 2018

ƯTH 02 tháng 2018 so với cùng kỳ (%)

ƯTH 02 tháng so với KH 2018 (%)

1

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

%

122,00

-

-

120,61

-

2

Tổng thu ngân sách trên địa bàn:

Tỷ đồng

71.020,3

3.659,1

9.023,0

85,77

12,70

- Thu Hải quan

Tỷ đồng

42.560,0

2.298,8

5.603,5

78,13

13,17

- Thu ngân sách địa phương:

Tỷ đồng

28.460,3

1.360,3

3.419,4

102,13

12,01

+ Trong đó, Thu nội địa

Tỷ đồng

24.725,0

1.220,6

3.114,0

97,37

12,59

3

Sản lượng hàng hóa qua Cảng

Triệu tấn

107,0

7,1

16,0

118,34

14,95

4

Kim ngạch xuất khẩu

Triệu USD

7.693,7

552,2

1.144,4

124,14

14,87

5

Số lượt khách du lịch đến Hải Phòng

1.000 lượt

7.500,0

521,6

1.055,0

112,72

14,07

6

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Triệu USD

1.200

811,97

839,34

472,76

69,95

Tin tức khác

Chào mừng đến với Website của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng. Menu Đặt lịch tại đây
0225.3822.258