Kinh tế - Xã hội

Tổng hợp một số chỉ tiêu kinh tế chính tháng 01 năm 2018 của thành phố Hải Phòng

Đăng ngày 08/02/2018 Lượt xem: 1,698


Thành phố Hải Phòng tạo động lực ngay từ những ngày đầu năm để phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao trong năm 2018

1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 01/2018 tăng 31,33% so với tháng 01/2017, trong đó một số ngành có tốc độ tăng cao như: May trang phục (+132,67%), sản xuất thuốc lá (+95,03%), sản xuất bia (+82,27%); 12 ngành giảm so với cùng kỳ, trong đó, thức ăn gia súc, gia cầm (-21,19%), sản xuất mô tơ máy phát điện (-20,25%).

2. Hoạt động thương mại, dịch vụ

Hoạt động thương mại, dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 01 ước tăng 14,42% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn thành phố tháng 01 ước tăng 23,51% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu tháng 01 ước tăng 24,58% so với cùng kỳ.

3. Sản lượng hàng hóa qua cảng

Sản lượng hàng hóa qua cảng trên địa bàn thành phố tháng 01 ước đạt 9 triệu tấn, tăng 17,94% so với cùng kỳ. Vận tải hàng hóa trên địa bàn tháng 01 ước tăng 15,56% về tấn và tăng 15,66% về tấn.km so với cùng kỳ. Vận tải hành khách tháng 01 ước tăng 17,53% về người và tăng 17,16% về người.km so với cùng kỳ. Vận tải hàng không: Tổng số hành khách đi, đến Cảng hàng không quốc tế Cát Bi tháng 01 ước đạt 185 nghìn lượt, tăng 4,31% so với cùng kỳ.

4. Lượng khách du lịch

Tổng lượng khách du lịch đến Hải Phòng tháng 01 ước đạt 533,38 nghìn lượt, tăng 12,56%, trong đó, khách quốc tế đạt 61 nghìn lượt, tăng 6,55% so với cùng kỳ.  

5. Thu, chi ngân sách

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 01 ước đạt 5.316,6 tỷ đồng, giảm 6,6% so với cùng kỳ, trong đó, thu hải quan đạt 3.200 tỷ đồng, giảm 13,6%, thu ngân sách địa phương đạt 2.116,5 tỷ đồng, tăng 6,46%, riêng thu nội địa đạt 1.900,2 tỷ đồng, tương đương với cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương tháng 01 ước đạt 843,7 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ, trong đó, chi thường xuyên đạt 788,8 tỷ đồng, tăng 2,2%.

6. Tín dụng

Tín dụng: Tổng nguồn vốn huy động đến cuối tháng 01 ước đạt 165,7 nghìn tỷ đồng, tăng 18,24% so với cùng kỳ; tổng dư nợ cho vay ước đạt 100,5 nghìn tỷ đồng, tăng 17,86% so với cùng kỳ.

7. Thu hút đầu tư

Kết quả thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài: Tính đến ngày 29/01/2018, trên địa bàn thành phố có 05 dự án được cấp mới, 05 dự án điều chỉnh tăng vốn, tổng số vốn thu hút đạt 27,37 triệu USD, gấp 14,88 lần so với cùng kỳ. Đăng kí kinh doanh: Tháng 01 ước cấp đăng ký thành lập mới 292 doanh nghiệp với số vốn đăng ký đạt 1.393,6 tỷ đồng, tăng 59,56% về số doanh nghiệp và tăng 46,54% về lượng vốn đăng ký so với cùng kỳ. Làm thủ tục giải thể cho 06 doanh nghiệp và 63 chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định.   

Giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp: Tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm đối thoại doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Tính từ tháng 9/2016 đến nay, đã có 137/201 kiến nghị (đạt tỷ lệ 68,16%) được giải quyết triệt để, 64 kiến nghị (đạt tỷ lệ 31,84%) đang được Ủy ban nhân dân thành phố và các Sở, ngành, địa phương giải quyết.

* Đánh giá chung:

Thành phố đã chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương, đơn vị triển khai các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018, tạo khí thế, động lực ngay từ những ngày đầu năm để phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao trong năm 2018.

Các ngành kinh tế giữ mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ như: Sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, sản lượng hàng qua cảng, khách du lịch. Tiếp tục hỗ trợ giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh. Đã khánh thành, đưa vào sử dụng cầu Hàn và cầu Đăng có ý nghĩa quan trọng trong kết nối giao thông các huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo và các tỉnh duyên hải phía Nam thành phố. Tiếp tục bám sát tình hình, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng của thành phố. Các dự án trọng điểm được đảm bảo tiến độ đề ra.

Tuy nhiên, một số nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân thành phố giao chưa được các Sở, ngành, địa phương quan tâm thực hiện, còn chậm. Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ một số dự án trọng điểm của thành phố chưa đáp ứng được yêu cầu./.

Nguồn: Tổng hợp

Tin tức khác

Chào mừng đến với Website của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng. Menu Đặt lịch tại đây
0225.3822.258