Hạ tầng Khu CN, Khu KT

Cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố

Đăng ngày 21/02/2017 Lượt xem: 3,366

Cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố

 

Nomura Hải Phòng

Đồ Sơn Hải Phòng

Nam Cầu Kiền

An Dương

VSIP*
Hải Phòng

Diện tích KCN

153 ha

150 ha

268 ha

196 ha

1600 ha

Tỷ lệ lấp đầy

100%

50%

75%

63%

50%

Đường, hệ thống đường (chiều rộng)

Đường nội bộ: 20m-30m

Đường chính: 34m

Đường phụ: 21m

Đường chính: 35m

Đường phụ: 20m

Đường chính: 43m

Đường phụ:
24m

Đường chính: 80m và 90m

Đường phụ: 26m và 56m

Hệ thống cung cấp điện

110KV/ 120 MVA

2 mạng lưới điện 110 KV

110KV/ Công suất 2x40 MVA

22 KV và 0,4 KV đường dây cung cấp điện

110 KV/ 126 MVA

Hệ thống cung cấp nước

13,500m3/ ngày

10,000m3/ ngày

5,000m3/ ngày đêm

30,000m3/ngày đêm

69,000m3/ngày Giai đoạn I: 5,000m3/ngày

Hệ thống xử lý nước thải

10,800m3/ngày

1,200m3/ngày

1,000m3/ngày

10,000m3/ngày

Giai đoạn I: 4,950 m3/ngày

Nhà máy tiêu chuẩn

1 tầng:
1,461 m2/tầng

4 tầng:
1,474 m2/tầng

3,000 m2

5,000 m2

 

 

1,700 m2;
2,550 m2;
2,750 m2

Giá thuê đất (USD/m2/ giai đoạn)

Thỏa thuận

60

60

65

80-90

 

 

Tràng Duệ

Nam Đình Vũ 1*

MP Đình Vũ

DEEP C 
(DVIZ/DEEP C I; DEEP C II; DEEP C III)*

Diện tích KCN

401.83 ha

1,329.11 ha

231 ha

1.786 ha

Tỷ lệ lấp đầy

86%

32%

100%

DVIZ/DEEP C 1: 80%
DVIZ/DEEP C 2: 80%

Đường, hệ thống đường (chiều rộng)

Đường chính:
32m

Đường phụ:
22.5m

Đường chính:
46m

Đường phụ:
34m

Đường chính:
68m

Đường phụ: 31m&34m

Đường chính:
68m, 60m, 56m

Đường phụ:
42m, 36m, 34m, 21m, 16m

Hệ thống cung cấp điện

Trạm 110 KV/35/22KV

Công suất 2x63 MVA 120 MVA

Trạm 110 KV

Công suất
4x63 MVA

Trạm 220 KV

110 KV/ 2x63 MVA
220KV/2x500 MVA

Hệ thống cung cấp nước

20,000m3/ngày Đang nâng cấp lên 30,000m3/ngày

30,000m3/ngày

 

65.000m3/ngày

Hệ thống xử lý nước thải

1,500m3/ngày và đêm

10,000m3/ngày

100 m3/ngày

24.000m3/ngày

Nhà máy tiêu chuẩn

4,000m2;

5,000m2

 

 

1.350 m2/
2.700 m2/
5.400 m2

Giá thuê đất (USD/m2/ giai đoạn)

70-80

70-120

50

Thỏa thuận

*Khu công nghiệp trong Khu kinh tế Đình Vũ- Cát Hải.

 

Tin tức khác

Chào mừng đến với Website của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hải Phòng. Menu Đặt lịch tại đây
0225.3822.258